Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Naturel Cosmetics Oy ( Kauneutta.Com )
Sirrikuja 3g
00940 Helsinki
+358 9 323 2946


2. YHTEYSHENKILÖ
Petri Väisänen
Sirrikuja 3g
00940 Helsinki
+358 9 323 2946
Willkem@Willkem.fi


3. REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri


4. KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTA
Willkem käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679
“Tietosuoja-asetus”) 6(1)f artiklan perusteella. Henkilötietojen laillinen käsittelyperuste on
Kauneutta.Com oikeutettu etu hallita ja ylläpitää asiakkaidensa tietoja.
Henkilötietoja käsitellään asiakasliidien, myyntiprosessien, laskutuksen ja asiakassuhteiden
hallintaan. Lisäksi asiakastietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin ja
markkinointikampanjoihin.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Asiakasrekisteri sisältää Kauneutta.Com asiakkaiden henkilötietoja siinä määrin, kuin
tietojen kerääminen ja säilyttäminen on tarpeellista asiakassuhteiden tehokasta
hallinnoimista varten. Rekisteri sisältää muun muassa seuraavia henkilötietoja: nimi, osoite,
puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi rekisterissä voi olla tietoja rekisteröidyn
ostohistoriasta, laskutustiedoista, sosiaalisessa mediassa annetusta palautteesta sekä
muita asiakassuhteen kannalta olennaisia henkilötietoja.
Willkem säilyttää tietoja vain niin kauan, kuin tietojen käsittelylle on tarvetta. Willkem
tarkastaa rekisterissä olevia tietoja säännöllisesti ja poistaa sellaiset rekisteröityjä koskevat
tiedot, joiden käsittelylle yllä mainittua tarkoitusta varten ei ole enää tarvetta.


6. TIETOJEN LÄHDE
Henkilötietoja kerätään suoraan rekisteröidyltä, kun rekisteröity ostaa Kauneutta.Com
tuotteita tai sosiaalisesta mediasta, mikäli rekisteröity kommunikoi Kauneutta.Com kanssa
sosiaalisen median kautta. Henkilötietojen käsittely tapahtuu aina soveltuvien lakien
rajoissa.

Naturel Cosmetics Oy 3.7.2018

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Kauneutta.Com voi ulkoistaa henkilötietorekisteriin liittyviä palveluita (tai niiden osia)
kolmannelle osapuolelle. Kauneutta.Com verkkokauppa on kolmannen osapuolen
ylläpitämä ja Kauneutta.Com voi luovuttaa henkilötietoja verkkokaupan ylläpitäjälle.
Verkkokauppaan liittyvä maksuliikenne on myös ulkopuolisen palveluntarjoajan tarjoama.
Lisäksi Kauneutta.Com voi luovuttaa henkilötietoja viranomaisille soveltuvien lakien nojalla.
Lisäksi mikäli Kauneutta.Com sitoutuu yhteishankkeeseen tai myydään tai sulautuu toisen
yhtiön kanssa, henkilötietoja voidaan luovuttaa uudelle liiketoimintakumppanille tai
omistajalle.
Kauneutta.Com voi tuotteiden takaisinvetotilanteessa tarpeen vaatiessa tiettyjen tuotteiden
maahantuojana luovuttaa tuotteita ostaneiden henkilöiden henkilötietoja tuotteiden
valmistajille, mikäli tuotteita joudutaan tuotteessa ilmenneen virheen tai muun vastaavan
seikan vuoksi vetämään ottamaan takaisin tuotteiden jälleenmyyjiltä.
Muussa tapauksessa henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.


8. TIETOJEN SIIRTO EU/ETA -ALUEEN ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA -alueen ulkopuolelle.


9. TIETOTURVA
Kaikki henkilötiedot säilytetään elektronisessa muodossa joko Kauneutta.Com omissa
tiloissa sijaitsevalla palvelimella tai kolmannen osapuolen tarjoamalla palvelimella.
Kauneutta.Com:illa on käytössään asianmukaiset tietoturvajärjestelmät, jotta kaikkea
kerättyä henkilödata voidaan suojata. Kauneutta.Com varmistaa, että rekistereihin ei voi
päästä ilman lupaa, rekistereitä ei käsitellä laittomasti, eikä niihin kohdistu haittaa.
Mikäli Kauneutta.Com:ille aiheutuu vahinkoa, tuhoa tai muuta vastaavaa haittaa, jota
Kauneutta.Com ei kohtuudella olisi voinut ehkäistä, Kauneutta.Com tiedottaa rekisteröityjä
välittömästi soveltuvien lakien vaatimusten mukaisesti. Kauneutta.Com ei ole kuitenkaan
vastuussa tällaisista ennustamattomista tapahtumista.


10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet suhteessa
henkilötietoihinsa:
- Pääsy tietoihin
- Oikeus tietojen oikaisemiseen
- Oikeus tietojen poistamiseen
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
- Oikeus tietojen siirtämiseen
- Oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
- Oikeus kieltää automaattinen päätöksenteko
Yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu
rekisterinpitäjän toimista tietosuojan valvontaviranomaiselle. Kantelu voidaan tehdä
erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka
sijaitsee taikka tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Naturel Cosmetics Oy 3.7.2018
Mikäli rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksiaan, hänen tulee ottaa yhteyttä
rekisterinpitäjään sähköpostitse, osoitteeseen info@kauneutta.com Kauneutta.Com pyrkii
vastaamaan kaikkiin pyyntöihin mahdollisimman nopeasti.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot